(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Een bak vol botten

group Groep: 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Heb jij wel eens een bot gevonden? Waar was je toen nieuwsgierig naar?

Er zijn botten gevonden! Wat komen er veel vragen op als je er goed naar kijkt. Samen bedenken jullie goede onderzoeksvragen en gaan jullie op zoek naar antwoorden door het vergelijken van echte botten, foto’s van skeletten en determineerschema’s.

Er is een mysterieus pakket met botten bij het museum afgeleverd en niemand weet zeker van wie ze zijn. Elk groepje leerlingen krijgt een bot om te verkennen. Hoe voelt het bot? Hoe ziet het bot eruit? Hoe ruikt het?

Elk groepje leerlingen schrijft op waar ze nieuwsgierig naar zijn. Wat willen ze weten over het bot? Ze formuleren een onderzoeksvraag en een verwachting.

Door middel van de botten, echte skeletten uit het Universiteitsmuseum en determineerschema’s onderzoeken de leerlingen of hun verwachting klopt.

De leerlingen presenteren aan elkaar welk bot ze hebben onderzocht en wat ze hebben ontdekt. We weten weer wat meer over het mysterieuze pakket met botten. Bedankt voor jullie hulp!

Thema
Bouw van mens en dier

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Wetenschap & technologie

Aansluiting op kerndoelen
Natuur en Techniek kerndoelen 40 en 41

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Informatie vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoelen

  • Leerlingen vergelijken de skeletten van zoogdieren met elkaar
  • Leerlingen maken kennis met het bouwplan van een zoogdierskelet
  • Leerlingen maken kennis met het doen van onderzoek
  • Leerlingen oefenen met het gebruik van bronnen
www.universiteitsmuseum.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-bak-vol-botten