(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Dromen van de toekomst

group Groep: 7 / 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

In een droom is alles mogelijk, maar hoe ontstaat een droom en waarom dromen we? Surrealisten als Salvador Dali of Utrechter Joop Moesman presenteerden begin vorige eeuw hun dromen aan de buitenwereld door er kunstwerken van te maken. Wat is surrealisme voor kunststroming en hoe gingen surrealisten te werk?

In “Dromen van de toekomst” staan begrippen als dromen, fantasie en surrealisme centraal. Kunstwerken van Utrechtse surrealisten als Joop Moesman vormen het uitgangspunt, vandaaruit wordt verbinding gelegd met andere kunstwerken uit de vaste- of tijdelijke tentoonstellingen. De museumdocent zet verschillende werkvormen in zoals kijk- en ontwerpopdrachten zodat de leerlingen van alles zullen ontdekken, creëren en presenteren. Aan het eind van de rondleiding reflecteert de museumdocent met de leerlingen op het museumbezoek.

Thema
Dromen & Surrealisme

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen 
54, 55 en 56

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken,Creatief denken, Probleem oplossen

Leerdoel(en)
De leerlingen maken kennis met surrealisme. Met de kunstwerken van (Utrechtse) surrealisten, hun werkwijzen en droomwerelden.

 

www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/klassen-groepen-of-families/schoolgroepen/primair-onderwijs/overzicht-primair-onderwijs