(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

De Ommuurde Stad

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: 14/09/2020 tot 31/12/2020
Schrijf je in

Waarom vechten mensen met elkaar? Denk je dat we dat nog steeds zouden doen als we elkaar beter zouden leren kennen? 
In de middeleeuwen stonden er hoge muren om Utrecht heen. Deze muren hadden eenentwintig verdedigingstorens! Ontdek in de tentoonstelling De ommuurde stad hoe en waarom die muren werden gebouwd. Waartegen moest de stad beschermd worden? Welke vijanden had de stad Utrecht door de eeuwen heen?

Wie verdedigden dan de muren en hoe deden ze dat? Voel hoe zwaar een maliënkolder en een middeleeuws zwaard zijn. Hoe zou het zijn om in die tijd te leven? Alles werd toen nog met de hand gemaakt! Leer de Utrechtse gildes kennen en ontwerp jouw eigen gildezegel.

Thema
Ommuurde stad, Utrecht

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen 
54, 55 en 56

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel(en)
Kinderen leren open te kijken naar architectuur en kunst. Ze leren meer over de stadsverdediging van Utrecht en ervaren hoe het leven was tijdens de middeleeuwen.

www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/klassen-groepen-of-families/schoolgroepen/primair-onderwijs