(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Componeren en improviseren

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

In de voorbereidende les wordt eerst middels een groepsgesprek de voorkennis van de leerlingen getest. Daarna kan er in groepjes op internet (links naar filmpjes) onderzoek gedaan worden en aan elkaar worden gepresenteerd. Als laatste kunnen de kinderen met een zogenaamde Turing-test ontdekken de leerlingen welke kunstwerken door een mens of door een robot zijn gemaakt.

Tijdens het bezoek aan het museum worden de leerlingen aan de hand genomen door een rondleider. Er is ruimte om de rondleiding te sturen en van allerlei vragen te stellen. Er wordt een chronologisch beeld geschetst van zelfspelende muziekinstrumenten door de jaren heen. Waar kon je deze collectietukken vinden en wie hadden ze in bezit? Ieder collectiestuk is een instrument en er zal dan ook veel muziek klinken. Na de rondleiding gaan de leerlingen in twee groepjes uiteen waar een groep een speurtocht doet en de andere groep musiceert met verschillende interactieve instrumenten. Er kan zelf muziek gecomponeerd worden met de Musicon en met onze robotmuzikant Marius kan geïmproviseerd worden op door leerlingen ingespeelde muziek. Na 20 minuten wisselen de groepjes van activiteit.

De afsluitende les is een keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, foto-opdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de website!

Thema
Een combinatie van muziek, techniek en geschiedenis. Hoe klinken de zelfspelenede instrumenten? Hoe komt het dat de collectiestukken zelf kunnen spelen? Waar en wanneer werden ze gemaakt en gebruikt?

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Wetenschap & technologie

Aansluiting op kerndoelen
1, 42, 44, 45, 54, 51, 55, 56

21e -eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoelen van het programma
De leerlingen leren over muziek, techniek en geschiedenis. Ze realiseren zich dat de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van muziek tegenwoordig, er vroeger niet was. Ze leren hoe een zelfspelend muziekinstrument werkt, hebben het zelf ook aan den lijve ondervonden door het zelf te doen.

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs