Componeren en improviseren

group Groep: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. En … ze maken ook muziek. In dit lesprogramma leer je – in een pakkende rondleiding met het thema muziekmakende robots – dat de instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok voorlopers zijn van muziekmakende robots. Zo werken ze bijvoorbeeld veelal met dezelfde techniek!

De leerlingen ervaren zelf – met behulp van de Musicon – hoe je een nummer componeert en programmeert in een zelfspelend muziekinstrument. Op een mega grote speeltrommel prikken de leerlingen zelf pinnetjes, waardoor ze zelf bepalen welk instrumenten, welke noot wanneer moet spelen.

Vervolgens gaan de leerlingen samen met een robot drummen, raden ze of muziek door een mens of machine is gemaakt, en componeren ze samen met een robot een gloednieuw muziekstuk.

Didaktiek

  • Interactief programma waarbij verschillende soorten intelligenties (Gardner) aan bod komen: taalslim, muziekslim, beeldslim, samenslim en zelfslim.
  • Kinderen doen zelf onderzoek aan de hand van verschillende soorten bronnen: presentatie museumdocent, collectiestukken, internet en eigen observaties.
  • Programma sluit aan op de leefwereld van de leerling.
  • Programma werkt woordenschat vergrotend.
  • Programma spreekt de cognitieve basisvaardigheden aan: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren.

Thema
Robots en muziek
Muziek, techniek en geschiedenis

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs, wetenschap en techniek

Aansluiting op kerndoelen
42, 44, 45, 54, 51, 55, 56

21e -eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & Culturele vaardigheden

Leerdoelen van het programma
De leerlingen leren over muziek, techniek, geschiedenis en toekomst. Ze realiseren zich dat de aanwezigheid van muziek vroeger niet zo vanzelfsprekendheid als nu. Ze leren waarom er historische zelfspelende muziekinstrumenten uitgevonden werden en ze ontdekken de overeenkomsten met eigentijdse muziek makende robots.

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs