Als ik later klein ben – Universiteitsmuseum in de klas

group Groep: 3 / 4 / 5 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 01/01/1970 tot 01/01/1970
Geannuleerd

Wat is groot, wat is klein, hoe meet je dat en waarom wil je dit meten? De leerlingen gaan in de klas onderzoekend en ontdekkend aan de slag en meten met hun eigen lichaam. Ze worden begeleid door een publieksbegeleider van het Universiteitsmuseum die speciale collectie uit het museum heeft meegebracht. Door te meten en vergelijken onderzoeken de leerlingen hoe je lengte kan meten. Ze gaan zelf aan de slag met eigen meetinstrumenten en meeteenheden. Tot slot komen ze te weten welke maten vroeger werden gebruikt, zoals el, duim, voet, etc. en hoe de meter is ontstaan.

Thema
Rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld

Aansluitend op schoolvakken
Wetenschap & technologie, biologie, natuurkunde, rekenen/wiskunde

Aansluitend op kerndoelen
Meten en meetkunde kerndoel 32 en 33 / Natuur en Techniek

21e eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken

Leerdoelen
• Leerlingen leren meer over meten en meeteenheden
• Leerlingen werken volgens de cyclus van onderzoekend leren

www.universiteitsmuseum.nl/onderwijs/basisonderwijs/als-ik-later-klein-ben